Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Registracijos sąlygos

Internetinės parduotuvės elda.lt prekių pirkimo – pardavimo ir registracijos taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") nustato Pirkėjo ir L.Juška vygdantis individualią veiklą (toliau „Pardavėjas") tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje www.elda.lt ar kitu nuotoliniu būdu susijusias nuostatas, sudarant nuotolinę sutartį. Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (užsakant internetu, telefonu, elektroniniu paštu).

1.2. Internetinės parduotuvės www.elda.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis taisyklėmis.

1.4. Pirkti www.elda.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys;

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.elda.lt, gali tai padaryti užsiregistravęs šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, arba pirkdamas svečio apsipirkimo statusu.  Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą , telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje www.elda.lt tikslais ir tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslais, jeigu prie teiginio „Naujienos el. paštu“ bus pažymėta varnelė. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims, bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

3. Pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties sudarymo momentas

3.1. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kuomet perkama internetu, laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę "Sutinku su el. parduotuvės taisyklėmis", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. 

3.2. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kuomet perkama ne internetu, o telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nuotoliniu būdu, laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroniniu paštu , arba sms žinute gauna užsakymo patvirtinimą ir pats patvirtina šį užsakymą atsakydamas “sutinku”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Patvirtinimas “sutinku” laikomas kaip Pirkėjo sutikimas su el.parduotuvės taisyklėmis.

 

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.elda.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 10 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810  ,,Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ bei 6.22811 ,,Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės“ nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01). Pirkėjas atsisakant prekės turi užtikrinti, kad:

4.2.1.Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui tik pakuotės užklijavimo juostų perpjovimas nelaikomas kaip pakuotės pažeidimas);

4.2.2.Baldo prekinė išvaizda yra nepakitusi (su etiketėmis, apsauginėmis plėvelėmis ir kt.), pirkėjo nesugadinta, nesutepta, nesulaužyta ir baldas yra nesurinktas bei nebandytas rinkti, kitaip tai jau bus laikoma prekės išvaizdos pakitimais ir prekė bus nepriimama atgal;

4.2.3. Grąžinamos prekės komplektacija yra tokia pati, kokią Pirkėjas gavo/atsiėmė;

4.2.4. Jeigu prekės grąžinimo priežastis yra netinkama prekės kokybė ar neatitiktis atsiradusi ne dėl pirkėjo kaltės, pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į kitą tinkamos kokybės prekę arba, jeigu to padaryti neįmanoma, grąžinti pirkėjui pinigus, įskaitant ir pinigus, sumokėtus už papildomas paslaugas ( baldų surinkimas, baldo įnešimas);

4.2.5. Jeigu pirkėjas atsisako kokybiškos prekės  - pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pristatymas į namus, baldo įnešimas) yra negrąžinami. Grąžinamą prekę pirkėjas savo lėšomis turi pristatyti į centrinį sandėlį esantį : Plento g. 2i, Kairių mstl., Šiaulių r.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir buvo grąžinama tik originalioje pakuotėje. Jeigu prekė buvo užsakoma pagal kliento pasirinktas spalvas, išmatavimus- PREKĖS NEGRĄŽINAMOS

4.4. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

5.5. Prekės tampa pirkėjo nuosavybę tik pilnai atsiskaičius už prekes, kitu atveju nuosavybės teisę jos priklauso pardavėjui, kol nėra pilno atsiskaitymo už prekes, pirkėjas neturi teisės ja naudotis.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve www.elda.lt.

6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

6.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.4. Užsakymo atsisakymo atveju (ne dėl pardavėjo kaltės), pardavėjas pasilieka pilną teisę negrąžinti pirkėjui avansinio apmokėjimo įmokos.

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.elda.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu 9.2. punkte nurodytomis taisyklėmis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt ) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:

7.5.1. Pirkėjas nesumoka už prekes likus  2 (dviem) darbo dienom iki prekių pristatymo, kai moka pavedimu.

7.5.2. Pirkėjas nesumoka nustatyto dydžio avanso per 2 (dvi) darbo dienas, kai avansas mokamas pavedimu.

7.6. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.

7.7. Pardavėjas įsipareigoja NEMOKAMAI prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu iki tiek, kiek gali privažiuoti mašina. Baldo įnešimo ir surinkimo paslaugos yra mokamos: Įnešimo paslauga ( jei tokios reikia) :  1 aukšto kaina – 10eur., surinkimo paslaugos kaina ( jei tokios reikia): nustatoma pagal konkrečią prekę.

7.8. Nemokamo pristatymo paslauga iki tiek, kiek gali privažiuoti automobilis, teikiama jei užsakymo minimali krepšelio suma viršyja 100eur.

7.9. Jei Pardavėjas iki suderintos ar užsakymo pateikimo metu nurodytos datos neperduoda Prekių Pirkėjui, jis Pirkėjo prašymu suteikia nuolaidą 0.02% už kiekvieną uždelstą dieną.

 

8. Prekės, prekių kainos ir apmokėjimo tvarka.

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.elda.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas. Galutinė užsakymo suma galioja ta, kurią Pardavėjas nurodo atsiūsdamas galutinį užsakymo patvirtinimą į Pirkėjo nurodytą el. Paštą, per 2d.d. (darbo dienas) nuo užsakymo priėmimo.

8.2. Apmokėjimas už prekes vykdomas iš anksto, pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas pervesti pinigus gali iš bet kurio banko skyriaus arba pasinaudodamas savo banko paslaugų teikimo internetu sistema privatiems ar verslo klientams. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti užsakymo identifikacijos numerį, vardą ir pavardę.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 2 (dvi ) darbo dienas 30% avansą prekės kainos . Tik gavus apmokėjimą už prekes, arba, pasirenkant apmokėjimą grynaisiais pinigais, gavus nustatyto dydžio avansą( avansas mokamas jei prekė yra gaminama pagal kliento pateiktus išmatavimus, renkantis audinį ar kitaip keičiant baldo specifikaciją), pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Detali informacija apie prekes pateikiama prie kiekvienos prekės aprašymo  skiltyje. DĖMESIO: skirtingų gamintojų ar skirtingų kolekcijų bei prekių (jei tai yra ne viena kolekcija) spalvos gali nesutapti, nors ir yra įvardinta vienos ir tos pačios spalvos pavadinimu.

 

9. Prekių pristatymas, atsiėmimas ir prekių pristatymo terminai

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Pardavėjo parduotuvės sandėlių.

9.2. Prekių pristatymas pirkėjui

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu susisiekus internetinės parduotuvės www.elda.lt atstovui dieną prieš iki prekių pristatymo dienos ir suderinus su Pirkėju pristatymo laiką , Nemokamas Prekių pristatymas vykdomas  visoje Lietuvoje , išskyrus punktą 7.8., ir Kuršių Neriją.

9.2.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Visais atvejais prekes atsiimantis asmuo privalo parodyti asmens dokumentą, kitaip prekės nebus perduotos.

9.2.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.                                                       

9.2.5. Transporto įmonė įsipareigoja iškrauti prekes iš automobilio ir jeigu pirkėjas yra užsisakęs įnešimo paslaugą, kuri yra mokama : 1 aukšto kaina – 10eur.,užnešti į paruoštą vietą (būtinas tvirtas pagrindas, patogus privažiavimas, vieta neapkrauta kitais daiktais ir pan.). Nesudarius tokių sąlygų, vežėjas turi teisę:

9.2.5.1. Nesuteikti papildomų paslaugų (įnešimo, surinkimo)

9.2.5.2. Grąžinti prekes į centrinį sandėlį. Tokiu atveju punktas 7.9. netaikomas, reikės iš naujo derinti papildomą užsakymo pristatymo laiką ir sąlygas , pakartotinu pristatymo atveju- Pristatymas bus apmokęstinamas priklausomai nuo pristatymo vietos.

9.3. Nemokamas prekių atsiėmimas viename iš Pardavėjo parduotuvės sandėlių:

9.3.1. Pirkėjas pats gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Pardavėjo parduotuvės sandėlių, esančių adresu : J.Basanavičiaus g. 72 IIa., Utena; Tilžės g. 225, Šiauliai (p.c. Tilžė) arba Plento g. 2i, Kairių mstl., Šiaulių r.,

9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo patvirtinimo momento, kad prekės yra pristatytos į nurodytą Pirkėjo atsiėmimo sandėlį.

9.3.3. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti Pardavėjo patvitintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą arba užsakymo formą, suformuotą perkant internetu.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.5. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

9.6. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.

9.7. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos nuo to momento, kai pirkėjas pasirašo prekių pirkimo dokumente. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pardavėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki tos pačios dienos vakaro, apie tai informuoja Pirkėją sutardamas kitą artimiausią galimą pristatymo datą.

9.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.9. Jei prekę turime sandėlyje ją pristatysime nuo 1 d.d., užsakomos prekės pristatomos nuo 10 d.d., iki 45 d.d. Apie gamybos ir pristatymo terminą Pirkėjas informuojamas asmeniškai jo nurodytu el. paštu galutiniame užsakymo patvirtinime.

9.10. Užsakomosioms prekėms pirkėjui galutiniame užsakymo patvirtinime yra nurodomas gamybos terminas, pristatymo terminas + 10d.d. ( darbo dienų) prie gamybos termino.

 

10. Prekių grąžinimas

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).

10.2. Jei Pirkėjas atsisako prekės(ių) pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 4.2. p., prekės grąžinamos  per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.(4.2. punkte yra nurodytos grąžinimo sąlygos ir apmokėjimai)

10.3. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinamos Pirkėjo sąskaita ir vadovaujantis 4.2 punktu

10.3.1. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

10.3.2. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

10.4. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).

10.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas privalo pristatyti pats darbo dienomis viename iš Pardavėjo sandėlių, arba atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

10.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.7. Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, pirkėjas kompensuoja  prekių pristatymo ir grąžinimo transporto išlaidas. Pirkėjas gali grąžinamą prekę pristatyti pats savo lėšomis į artimiausią Elda baldai sandėlį arba saloną, tokiu atveju pirkėjui bus iš grąžinamos prekės sumos išskaičiuotas tik pristatymo mokestis.

10.8. Pirkėjas prekės negali grąžinti tuomet, kada sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes, kurios pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus (pvz.nestandartiniai matmenys) arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pvz.spalvos/ medžiagiškumo pakeitimas), taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (CK 6.22810).

 

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracios formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

12. Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Visada Lietuvoje
baldus pristatysime

NEMOKAMAI!


Baldus pristatysime klientams patogiu metu, tai suderinus iš anksto. 
Klauskite
Klauskite
Turite klausimų?
Nežinote ką geriau pasirinkti?
Reikia patarimo?

rašyti žinutę

Soc. erdvė
ELDA baldai kontaktai

Kontaktai
PREKYBA BALDAIS

PREKYBA BALDAIS VILNIUJE
+370 606 10430 | vilnius@elda.lt
PREKYBA BALDAIS ŠIAULIUOSE
+370 676 33466 | siauliai@elda.lt
PREKYBA BALDAIS UTENOJE
+370 697 65599 | utena@elda.lt
kontaktai